!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Nyinflyttad

Hej och välkommen till vår förening!

Allmän information

Det är viktigt att du mottagit alla portnycklar från förra ägaren. I annat fall måste du kontakta säljaren om att mottaga dessa. Vidare är det bra om du känner till föreningens stadgar och ordningsregler. Längst ner på sidan finns en ny autogiroblankett för inbetalning av månadsavgiften till Bredablick. Du kan även via bank ansöka om att betala med e-faktura.

Från och med den 1 april -10 ingår det ett kollektivt bostadsrättstillägg . Det innebär att alla medlemmar i BRF Rönneholm inte behöver betala ett bostadsrättstillägg i sin privata hemförsäkring då detta nu ingår.

För att vara extra tydlig ska ni alltså inte ta bort er hemförsäkring - endast ert bostadsrättstillägg från er hemförsäkring.

Några övergripande trivselregler

Husdjur är alltid trevligt och alla medlemmar är välkomna att ta husdjuren med när man flyttar in. Att tänka på dock för dina grannar och andra medlemmar är att inte låta djuren föra för mycket oljud samt att inte rasta djuren på gården. Eftersom det är både barn och vuxna som ska vistas här ska området vara fritt från husdjurs efterlämningar. Om du ser någon rasta sin hund på gården, medlem eller inte, säg gärna till personen i fråga och hänvisa dem till områden utanför bostadsrättsföreningens fastighet.

Vi har ett miljöhus där vi sorterar vårt avfall. Mer information kring avfallshantering finner du längre ner under rubriken avfallshantering. Det är viktigt att dessa regler efterföljs eftersom vi med detta kan spara på både miljön och föreningens plånbok.

Bilkörning och parkering av fordon inom föreningens område är absolut förbjuden. Anledningen till detta är att det går grunt lagda ledningar innehållande fjärrvärmerör, vatten, fiberkabel m.m. mellan husen och du riskerar att förstöra dessa genom bilens tyngd.

Samtliga trivselregler hittar ni under Stadgar & Trivselregler i menyn till vänster.

Gemensamma utrymmen

Fastighetens gård är till för oss medlemmar och våra gäster. Under sommaren är gården en populär social plats med många sällskap som grillar. För grillar har styrelsen kommit fram till att inte tillåta engångsgrillar på fastighetens område, eftersom detta innebär en ökad brandrisk. Du som medlem är därför hänvisad till att använda de grillar som finns uppmurade på gården.

Om du som medlem misstänker att utomstående person använder gården eller något annat gemensamt utrymme utan samråd från någon av våra medlemmar är du givetvis välkommen att upplysa personen om att området är privat. Du kan också ta kontakt med en styrelsemedlem om du anser att problemet har betydande karaktär.

Kontakt och sammankomster

Styrelsen har möte 7-12 gånger per år. Här diskuterar vi de punkter som kommit in från våra medlemmar samt sköter strategiska frågor kring underhåll och operativt arbete.

Som medlem kan du komma i kontakt med styrelsen under vår expeditionstid som är första tisdagen i månaden mellan 18:30-19:00, eller via e-post, brfronneholm@gmail.com. E-posten läses vanligtvis varje vardag, med kortare uppehåll under semesterveckor och jultider. Det är till dessa kanaler som du som medlem hänvisas om du vill få kontakt med styrelsen. 

Förutom styrelsen har föreningen en vaktmästare som handhar alla praktiska ärenden rörande gården, namnbyte, vatten, värme eller dylikt. Om du har något problem inne i lägenheten ta en första kontakt med vaktmästaren innan ärendet tas vidare. Vaktmästaren når ni via Bredablicks hemsida http://www.bredablickforvaltning.se/malmo eller på telefon 040-600 96 00. Ärenden som inte faller under föreningens anvar bekostas av medlemmen.

Ständiga förbättringar och engagemang

Vi i föreningen jobbar ständigt med att göra förbättringar kring fastigheten och vårt boende.

Som ny i föreningen har du säkert jättemånga tankar och funderingar kring ditt boende. Kanske har du positiva erfarenheter och idéer från där du bodde förut. Lyft gärna fram detta till styrelsen så kanske det kan bli något som alla medlemmar kan komma att ta del av. Alla initiativ och förslag till förbättringar kring vår förening är givetvis välkomna inslag.

Om du känner ett intresse för att driva frågor än mer aktivt kan du bli en del av styrelsen. Årsstämma hålls årligen där nya ledamöter väljs in. Du kan kontakta valberedningen om du har fler frågor. Alla typer av engagemang är välkomna, både i och utanför styrelsen!

Nedan kan du ladda ner autogiroblankett för betalningen av månadsavgiften till Bredablick. Dokumentet är i formatet PDF och öppnas i gratisprogrammet Adobe Reader som du kan ladda ner här

Dokument

Ny ekonomisk och teknisk förvaltare samt blankett medgivande Autogiro.pdf 2015-12-15