!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Renovering

 

Fyra snabba om ingrepp/renovering i lägenhet:

  • Riva en bärande vägg kräver bygglov/myndighetstillstånd - kontakta Boverket
  • Sammanslagning av två lägenheter kräver tillstånd av styrelsen
  • Koppla in fläkt i vårt självdragssystem är inte tillåtet
  • Badrumsrenoveringar, elarbeten och dylika ingrepp måste utföras av person med relevant behörighet. Medlemmen bär fullt ansvar för alla slags renoveringsarbeten som utförs i lägenheten, från A till Ö

Kök/badrum

Efter att reliningen är utförd i din lägenhet lämnar företaget Tubus System en 10 års garanti på sitt arbete. Det innebär att om ni tänker renovera badrummet måste ni iakta följande punkter:

Kapning av avloppsrör (t ex vid byte av golvbrunn)

Vid kapning av ett relinat rör skall rondell- eller tigersåg användas. Det är viktigt att snittytan på det kapade röret förseglas för att förhindra rostangrepp och/eller läckage. Förseglingen görs innan de nya röret monteras på plats. Arbetet med förseglingen skall utföras av Tubus System för att funktionsgarantin skall fortsätta att gälla för det aktuella rör/skarv där kapning skett.

Funktionsgaranti

Garantiägaren måste utan dröjsmål skriftligen underrätta Tubus System då fel eller skada upptäcks.

Styrelsen har beslutat att bidra med 1500 kr när ni anlitar Tubus Systems.

Tubus System

Hemsida: www.tubussystem.se

E-post: info@tubussystem.se

Kontaktperson: Roland Kreutzberg, 040-655 80 40, roland.kreutzberg@tubussystem.se

Ventilation

När vi bygger om eller renoverar är det viktigt att tänka på att ventilationen ska fungera enligt det självdragssystem som fastigheten är utformad för.

Uppdaterad 2018-12-17