!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Stadgar & Trivselregler

Stadgarna är det lagverk som reglerar medlemmars rättigheter och skyldigheter. Stadgarna styr också styrelsens uppdrag samt regler kring föreningsstämma och hur ekonomiska medel skall fördelas i föreningen.

Nya stadgar beslutades under årsmötet 2018. Stora delar av stadgarna är direkt korrelerade med Bostadsrättslagen och Lagen om ekonomiska föreningar.

Föreningens trivselregler blev antagna på årsmötet 2010. Dessa regler är en riktlinje för den enskilde lägenhetsinnehavarens skyldigheter gentemot föreningen och sina grannar.

Nedan kan föreningens stadgar och trivselregler laddas ned. Dokumenten är i formatet PDF och öppnas i gratisprogrammet Adobe Reader som du kan ladda ner här.

Dokument

Stadgar 2018.pdf 2018-11-13
Trivselregler.pdf 2010-05-03