!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Föreningsstämma

Ordinarie årsstämma hålls normalt sista onsdagen i mars månad. Motioner skall lämnas skriftligen till styrelsen senast den 1:a februari eller inom den senare tidpunkt styrelsen bestämmer.

I de fall man som medlem inte kan närvara vid föreningsstämma(och/eller extrastämma), kan man sända någon i sitt ställe som ombud. HÄR finns mallexempel på fullmakt.

Dokument

fullmakt_ombud_bitrade.pdf 2018-11-19