!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Andrahandsuthyrning

När får man hyra ut i andra hand?

Enligt bostadsrättslagen får man hyra ut i andra hand när det finns så kallade beaktansvärda skäl. Exempel på beaktansvärda skäl är arbete på annan ort, vård av anhörig på annan ort, studier (som behövs för arbetet), militärtjänst, FN-tjänst, sjukdom etc. Styrelsens tillstånd krävs dock alltid innan andrahandsuthyrning.

Ansökan om andrahandsuthyrning

Notera att vi har en handläggningstid på upp till fyra veckor, detta förutsatt att ansökan är komplett! I god tid (notera handläggningstiden) innan uthyrningen ska en korrekt ifylld ansökan, se längst ner på sidan, lämnas till styrelsen tillsammans med en kopia av andrahandkontraktet (se nästa punkt). Först efter att ansökan godkänts av styrelsen får bostadsrättsinnehavaren hyra ut lägenheten i andra hand. Hyr du ut lägenheten utan styrelsens samtycke har du förverkat nyttjanderätten till lägenheten. Styrelsen hanterar andrahandsuthyrningar i anslutning till styrelsens expeditionstid. Ansökan lämnas för ett år i taget (uthyrning tills vidare godkänns inte). För närmare information, vänligen granska föreningens stadgar.

Skriva andrahandskontrakt

Innan hyrestiden börjar bör ett korrekt ifyllt andrahandskontrakt, se längst ner på sidan, upprättas. Detta är för allas säkerhet och vi rekommenderar starkt att alltid skriva ett kontrakt, även om det gäller en nära vän eller en kortare period som ni hyr ut till.

Uthyraren har ansvaret

Uthyraren har ansvar för lägenheten och att månadsavgiften betalas i tid. Om andrahandshyresgästen inte sköter lägenheten eller stör grannar kan uthyraren själv få en skriftlig varning och i slutändan bli uppsagd.

Försäkringar

Frågor om ersättning från försäkringsbolag kan bli besvärligt vid andrahandsuthyrning. Vi rekommenderar därför att både den som hyr ut och den som hyr tar kontakt med sina försäkringsbolag och kontrollera vad som gäller.

Mer information

Mer information kring andrahandsuthyrning hittar du på sidor som Hyresnämnden och Bodirekt.

Blanketter andrahandsuthyrning

På Bredablicks hemsida finner du blanketter att fylla i innan du hyr ut din lägenhet. Tänk på att ansöka i så god tid som möjligt i förväg. 

Blanketter: https://bredablickforvaltning.se/blanketter/

Fyll i blanketten och posta sedan din ansökan och avtal till nedan adress. Obs. Det är viktigt att du fyller i din emailadress för lättare hantering. 

Bredablick Förvaltning
Box 243
201 22 Malmö