!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Mäklarinformation

Mäklare som har uppdrag åt föreningsmedlemmar att sälja objekt i Brf Rönneholm, samt lägenhetsinnehavare som ska sälja, kan hitta nödvändig information på denna sida.

BRF RÖNNEHOLM

Föreningens namn: Brf Rönneholm

Föreningens organisationsnummer: 746000-1675

Fastighetsbeteckning: Nyhem 7

Förvaltare: Bredablick Förvaltnings AB

Byggår: 1938

Föreningen bildas: 1938 och är privatbostadsföretag (äkta bostadsrättsförening) på egen mark.

Antal lägenheter: I föreningen finns det 215 bostadsrätter. Specifik information om lägenhetsobjekt så som hyra och storlek finns nedan i Objektlistan. Om det saknas information så kontakta Bredablick.

Antal lokaler: 2 lokaler med bostadsrätt och 4 lokaler med hyresrätt.

Mäklarbild: Bredablick tillhandahåller mäklarbild

Styrelsen: Se länk "Styrelsen" till vänster.

Stadgar och trivselregler: Se länk ”Stadgar och trivselregler” till vänster.

Årsredovisning: Se länk "Årsredovisning" till vänster.

Gemensamhetslokaler: Bastu och hobbyrum

Parkering: BRF Rönneholm har inga egna parkeringsplatser, boendeparkering finns i området

Vad ingår i månadsavgiften: I månadsavgiften ingår värme, vatten, kabel-tv, bredband, bostadsrättstillägg samt elnätsavgift.

Kabel-TV: Via Com-Hem

Internet: Via Bredband2

MEDLEMSKAP

  • Köpeavtal
  • Föreningens egna blanketter för medlemskap (finnes nedan)
  • Blankett med köparens personuppgifter (finnes nedan)

Skickas till:
Bredablick Förvaltnings AB
Box 243
201 22 Malmö

Därefter lämnas besked om medlemskap inom en månad. Överlåtelseavgift är 2,5% av prisbasbelopp och pantsättningsavgiften som tas ut av köparen är 1%. Föreningen accepterar inte juridisk person som bostadsrättsinnehavare.

Försenad ansökan av överlåtelse:

Mäklaren har möjlighet att påskynda ett ärende till till en kostnad av 2500kr.

Medlemsskap med olika ägandeandel:

Delat medlemskap där exempelvis föräldrar och barn äger olika delar av andelen i föreningen är godkänt i BRF Rönneholm.

RENOVERINGAR

1990-2000 
Fasad, tak, fönster, balkonger, elstambyte i offentliga områden och byte av tappvattenstammarna.

2002
Renovering av tvättstugor.

2003
Installation av bredbandsnät.

2004
Pannrum byggdes om till gemensamhetsbastu.

2007-2009
Renovering av piskbalkonger.

2009
Målning av Llkaler och trapphustak.

2010
Ombyggnad av gård och nytt Kabel-TV nät.

2011
Uppgradering av värmesystem.

2015
Träpanel miljöhus. 

2016
Tvättning av balkonger. 

2017
Installation av gemensam el. 

Obligatorisk ventilationskontroll (OVK)

Relining

2018

Underhållsplan

Ny Värmelösning - Geoenergi

ALLMÄNT

Tvättstugor: Det finns en i varje hus, två i det långa huset Törnskärsgatan/Västra Rönneholmsvägen 55. De är öppna mellan 07:00-21:00 varje dag, fördelat på fyra pass.

Innergård: Mycket trevlig innergård, vilken genomgick en totalrenovering genom Tengwalls försorg under 2010.

Vind: Ingår till samtliga bostadsrättslägenheter.

Källare: Ingår till samtliga bostadsrättslägenheter.

Planerade renoveringar: Se flik "Pågående projekt". 

EKONOMI

Avgifthöjningar/sänkningar: Inga planerade höjningar/sänkningar beslutade.

Nedan kan du ladda ner de blanketter som behövs när en lägenhet ska säljas i BRF Rönneholm. Dokumenten är i formatet PDF och öppnas i gratisprogrammet Adobe Reader som du kan ladda ner här.

Dokument

Ansökan_om_utträde_och_medlemskap.pdf 2009-06-18
Personuppgifter.pdf 2009-06-18