!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Pågående projekt

Här listar vi de projekt som är aktuella den närmaste framtiden. 

Värmeprojekt

Efter att under flera år undersökt möjliga energibesparingsalternativ har föreningen under 2018 påbörjat ett projekt med geoenergi. Genom 28st djupa brunnar kommer vi ta upp värme till vår fastighet. Projektet förväntas avslutas kring årsskiftet 2018/2019.

Underhållsplan

Under 2018 upprättades en ny underhållsplan m h a Kiwa Inspecta. 

 


Dränering

Efter 2014 års problem med översvämningar har vi med hjälp av konsulter undersökt hur dräneringen i fastigheterna ser ut samt hur våra brunnar fungerar. Föreningen har fått rekommendationer men föreningen har ännu inte beslutat vidare åtgärder, bland annat beroende av utestående information från VA SYD. Dränering är något vi måste se över.


Takterrasser

Vi är i stort behov av att renovera våra takterasser, vilket också framgår av vår underhållsplan. Vi håller på att titta på olika lösningar.


Ekonomisk påverkan

Inga beslut fattade. Vår förvaltare har givit förslag om avgiftshöjningar för att minska belastningen på föreningens likviditet och öka avsättningen till underhållsfond. Styrelsen hyser stor förhoppning om att pågående värmeprojekt kommer spara mycket pengar som kan användas för underhåll.

 

Dokument

Ny ekonomisk och teknisk förvaltare samt blankett medgivande Autogiro.pdf 2015-12-15

Uppdaterad 2018-08-29