!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Vid försäljning

Här följer en kort checklista på de vanligaste sakerna du bör tänka på vid en försäljning av din bostadsrätt.

Pappersarbete

  • Tänk på att lägga tillträdesdatum tidigast fyra veckor efter försäljniungsdagen. Gör detta med tanke på att styrelsen har upp till fyra veckor på sig att godkänna den nya köparen.
  • Vid försäljningen ska ett (1) originalexemplar av köpekontraktet lämnas in till styrelsen, ett (1) orginalexemplar av blanketten ”Ansökan av medlemskap” och ett (1) orginalexemplar av blanketten ”Personuppgifter av köpare” lämnas in. Båda blanketterna finns på hemsidan under rubriken ”Mäklarinformation”. Blanketten ska sändas till Bredablick.
  • Om du önskar ge mäklaren eller köparen en kopia av årsredovisningen finns även denna under föreningens hemsida under rubriken ”Årsredovisningar”.

Praktiska övervägande

  • Vind och källare ska tömmas på samtliga tillhörigheter inför den nya ägarens tillträde. Om saker kvarlämnas kan en avgift motsvarande städkostnaden tas ut.
  • Kör inte in med bilar och släpkärror på gården, detta på grund av att föreningens fjärrvärmerör ligger så pass nära marknivån att högt tryck kan få dem att gå av, vilket kan leda till en miljonkostnad för föreningen. Alla som kör in med flyttlass på gården kan bli debiterade en straffavgift på 500 kronor.
  • Till den nya köparen ska alla portnycklar överlämnas.


Lycka till med din/er försäljning!

Uppdaterad 2018-08-29