!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

FAQ

Här listar vi frågor som du som medlem kan söka svar på innan kontakt med vår förvaltare eller med styrelsen.
Tänk på att många svar kan återfinnas i föreningens stadgar!
Vi hoppas denna sida kan vara till stor hjälp!

Bästa hälsningar,
Styrelsen i Brf Rönneholm

___________________________

 

 

Försäkringsärenden som aktualiserar bostadsrättstilläggsförsäkring 

Sedan 1/1 2018 har vi försäkring hos Trygg Hansa. Fortsätter under 2019.

Jag har stopp i golvbrunn/handfat/köksvask, vad gör jag?
Stopp i ledningar för avlopp och vatten som är belägna inne i lägenheten och inte tjänar fler än en lägenhet ligger på bostadsrättshavarens ansvar, likaså rensning av golvbrunn. Vid totalstopp, kontakta vår förvaltare.

Min balkongdörr/mitt fönster går inte att öppna/stänga, vem ska jag vända mig till?

Vad som först och främst måste redas ut är vad felet beror på. Detta för att i nästa steg kunna avgöra vilken åtgärd som är bäst samt vem som bär kostnaden för dito. Kontakta Bredablick och be att ngn kommer och tittar på dörren/fönster, därefter tas beslut om åtgärd/kostnad tillsammans med styrelsen (givetvis med alla parter involverade). Det vanligaste felet är att låsmekanismen är ur funktion, detta är ngt som medlemmen själv både åtgärdar och bekostar.

Min granne stör mig vid upprepade tillfällen, kan ni hjälpa mig?

Upplever du som bostadsrättshavare att någon av dina grannar inte följer våra trivselregler ber vi dig i första hand kontakta den det berör och lösa problemet på bästa sätt. Fungerar inte det kan du vända dig till styrelsen så tar vi kontakt med dig och den det berör för att lösa problemet tillsammans.

Mina grannar har fest och jag kan inte sova, ska jag ringa störningsjour?

Att ringa störningsjour kostar pengar och ska endast kontaktas i akuta fall.Den om orsakar störningen kommer debiteras. För de fall störning inte föreligger debiteras den medlem som ringt om störningen.

Mitt bredband fungerar inte, vem ska jag kontakta?

Vid problem med internetuppkoppling uppmanar vi alla medlemmar att kontakta Bredband2 på telefonnummer 0770-81 10 00 för att felanmäla.

Jag vill ändra namn på dörren och i trappen, hur gör jag?

Gällande namnbyten kontaktar ni Bredablick på http://www.bredablickforvaltning.se/malmo eller via telefon, 040-600 96 00.

Vem ansvarar för elementen i lägenheterna?

Lägenhetsinnehavaren ansvarar endast för målning av elementen, föreningen ansvarar för driftfunktionen enligt §5 i stadgarna.

Hur beställer jag en extra portnyckel?

Enklast är att själv gå till Öresundslås på Föreningsgatan och be dem hjälpa med att kopiera upp en befintlig portnyckel eftersom föreningen har avtal med dem. Vad Öresundslås behöver för att kunna hjälpa er är ett godkännande från någon som sitter i styrelsen, nyckelns ID-nummer samt information om vem som kommer att hämta ut den. Godkännande från styrelsen inhämtas bäst via mail i vilket ni inkluderar nyss nämnd information samt lägenhetsnummer. Skulle oturen vara framme och alla tre portnycklarna skulle försvinna går det bra att kontakta styrelsen för hjälp. Varje lägenhet ska (helst) ha minst tre portnycklar - detta är speciellt viktigt vid försäljning så att den nya ägaren får rätt från början. Om nyckel saknas vid försäljning föreslår vi att man kopierar upp så att det finns tre nycklar, ansvaret och kostnad för dito ligger till syvende och sist alltid på medlemmen.

Hur beställer jag en ny tvättkolv?

Kontakta styrelsen för beställning. Priset är för närvarande 200kr.

Vad ska jag göra om tvättmaskinerna/torkskåpen går sönder?

Det första man kan göra är att prova stänga av/sätta på strömmen. Skulle detta inte fungera så felanmäl det till Bredablick på http://www.bredablickforvaltning.se/malmo eller via telefon, 040-600 96 00  där ni anger vad/var/hur och ert namn som referens. Sätt också upp en lapp om att maskinen är felanmäld så att era grannar vet!

Vilket är BRF Rönneholms organisationsnummer? (Viktigt vid ROT-avdrag)

Föreningens organisationsnummer är 746000-1675.

Vilken är BRF Rönneholms fastighetsbeteckning? (Viktigt vid ROT-avdrag)

Föreningens fastighetsbeteckning är Nyhem 7.

Vilken är BRF Rönneholms faktureringsadress?

BRF Rönneholm
FTG-nr 435
FE 754
838 74 Frösön

Vilket bankgironummer ska användas till vilket ändamål?

  • r inbetalning av hyror används bankgiro 5057-0720
  • Övriga inbetalningar till Brf Rönneholm: 5268-4487

Vilket lägenhetsnummer ska användas vid kontakt med styrelsen?

Som det ser ut idag har alla två olika lägenhetsnummer. Det gamla systemet är 1-215 och det nya är en fyrsiffrig numrering som alla lägenheter måste ha enligt Lantmäteriet. Då den fyrsiffriga bygger på vilken våning och vilken lägenhet man har i ordningen på den våningen är det många som har samma nummer. Därför har vi beslutat att fortsätta använda det gamla unika numret, 1-215. Då vet vi precis vilken lägenhet ni menar!

Vem kontaktar man vid synpunkter eller funderingar gällande städningen?

Precis som när det gäller den tekniska- och den ekonomiska förvaltningen så är det Bredablick som man ringer gällande städningen.

TV-sändningarna fungerar inte som de ska, vem ska jag kontakta?

Vid problem med kabel-TV kontakta vår kabel-TV-leverantör Com-Hem.

Vad ska jag göra om bastun inte fungerar?

Felanmäl det till Bredablick på http://www.bredablickforvaltning.se/malmo eller via telefon, 040-600 96 00. Ange adressen Fågelbacksgatan 8d (bastuns officiella adress) och ert namn som referens. Sätt också upp en lapp om att bastun är felanmäld så att era grannar vet!

Exempel på tillfällen att kontakta vår förvaltare:

  • Portdörren stänger inte igen ordentligt
  • Har haft inbrott i förrådet, hänglåset är uppklippt
  • Belysning fasad/trappuppgång/källare/vind fungerar inte

 ___________________________

 

Dokument

SKADEANMÄLAN.Egendom.pdf 2017-08-03
Skadeinformation_Bredablick för föreningar.pdf 2017-08-03