!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Utvärderingsmöte Bredablick Förvaltning

2016-08-22 10:49

UTVÄRDERING AV NY FÖRVALTARE


Styrelsen vill kalla till ett kortare möte för samtliga medlemmar, vid vilket vi lämnar öppet för en dialog kring bytet till vår nya och nuvarande förvaltare Bredablick Förvaltning AB. Den samlade bedömningen från styrelsens håll är att samarbetet med Bredablick flyter på mycket bra men det finns givetvis alltid utrymme för förbättring och här vore vi tacksamma för både ris och ros från er medlemmar.


Plats: Lekplatsen, vid regn flyttas mötet till styrelserummet på Edward Lindahlsgatan 14B
Tid: 29 augusti kl. 18:00 (mötet förväntas pågå max 30 min)


Det går givetvis bra att skicka in synpunkter och beröm via mail (brfronneholm@gmail.com). Senast söndag 28 augusti vill vi isf ha era åsikter.


Väl mött!


Styrelsen