!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Nyhetsbrev december 2016 - viktig information till våra medlemmar

2016-11-30 20:55

Kära medlemmar,


Ett lite längre nyhetsbrev med viktig information för er att ta del av såhär i decembertider!


Miljöhus och sophantering


Föreningen upplever återigen problem med vårt miljöhus. Ofta är sopkärlen överfulla. En diskussion kring avtalsupplägg pågår: Vi diskuterar även en omdimensionering av sopkärl då vi ser en väldig ökning av sopor i föreningens miljöhus. Fram till vi har hittat en lösning vädjar vi till er att vara noggranna med dels förslutning av soppåsar och att så gott som möjligt pressa era sopor! Vi vill även påminna om att det inte är tillåtet att ställa ifrån sig avfall som inte kan sorteras i avsedda kärl i vårt miljöhus. Sådant får var medlem alltså sköta på egen hand genom att köra till tippen eller t.ex. förvara i eget förråd. Kostnaderna för slarv med dito kostar hela vår förening onödiga pengar. Vi tipsar sist men inte minst om återvinningsstationen vid Hästhagens IP där man kan slänga glasflaskor m.m. Vi är hemskt ledsna för att behöva be er om detta och vi gör vårt bästa för att få rätsida på problemen en gång för alla.


Vaktmästare och gränsdragning


Med anledning av att det på sistone dykt upp oklarheter kring vad föreningen och/eller vaktmästare åtgärdar (och därmed bekostas av föreningen) och vad medlemmarna själva ansvarar för (och därmed bekostas av medlemmen själv) känner sig styrelsen manad att gå ut med ett par riktlinjer kring dito. Hyressättningen i bostadsrätter bygger på att insatser i den egna bostaden beskostas av medlemmen själv. I föreningens stadgar, vilka återfinns på hemsidan, kan man finna information kring vad som ligger på föreningens och vad som ligger på medlemmens ansvar. Stopp i WC, handfat/vask, golvbrunn etc. är exempel på ärenden som medlemmen själv hanterar.


Det senaste året har medlemmar kallat in vår (fantastiskt uppskattade!) vaktmästare på arbeten i sina lägenheter. Många av de åtgärder som utförts har egentligen legat på bostadsrättsinnehavarens ansvar och inte på vaktmästaren och därmed föreningen! Det är svårt för vår fastighetsskötare att bedöma vad som är ok att utföra och inte. Vi råder er att tänka efter innan ni kallar in vår vaktmästare! (Vi håller givetvis en kontinuerlig dialog med vår förvaltare kring detta). Summan av kardemumman är således: kolla stadgarna och fråga hellre styrelsen en gång extra innan ni kallar in hjälp. För många utryckningar och för höga kostnader med anledning av sådana drabbar hela bostadsrättsföreningen!


Ev. obehöriga personer på innergården


Det har kommit till styrelsens kännedom att det ev. finns obehöriga personer som rör sig på föreningens innergård (ofta kvällstid och ibland i gäng), ngt vi hoppas att samtliga medlemmar i föreningen kan hjälpas åt att stävja. Eftersom gården inte är en allmän plats är det inga konstigheter att på ett trevligt sätt fråga om de som vistas på gården är medlemmar i föreningen eller ej - och vänligt men bestämt informera icke-medlemmar att de vistas på privat mark. Skulle ni som medlemmar uppmärksamma att det pågår oegentligheter så uppmanar vi er att kontakta polisen, eftersom styrelsen inte kan polisanmäla något som någon annan varit vittne till. Vi kan passa på att meddela att styrelsen ändå varit i kontakt med polisen när medlemmar har hört av sig. De ser inte vårt område som ett problemområde, varken historiskt sett eller i dagsläget, men ser positivt på att våra medlemmar rapporterar och lämnar faktauppgifter.


Cykelstölder


Det har på senare tid stulits ett antal cyklar på föreningens gård vilket givetvis är väldigt olyckligt. Vi vill påminna er alla om att det finns cykelförråd att nyttja - vi vill även belysa vikten av att alla dörrar/portar stängs ordentligt. Notera att vi inte har några som helst bevis för att detta hänger samman med ovan punkt! Vi ber er bara att hjälpas åt med att vara rädda om era och era grannars tillhörigheter.


Pågående projekt  • Gemensam el: På årsstämman 2015 togs beslut om övergång till gemensam el vilket innebär att alla medlemmar efter ombyggnad har ett eget elavtal (samtliga medlemmars abonnemangsavtal avslutas centralt). Vid övergången kommer de som genomför arbetet behöva tillgång till samtliga medlemmars lägenheter. Mer ingående information om gemensam el (nycklar, datum etc.) kommer skickas ut till alla medlemmar inom kort!

  • Kabel-tv: Styrelsen har sagt upp nuvarande kabel tv-avtal, nya aktörer och nytt upplägg förhandlas just nu. Information går ut till alla medlemmar när beslut är fattat.

  • Försäkringsbolag: Föreningen har en gemensam försökring hos Folksam, vilka kommer att upphöra med tjänsten. Styrelsen ser över möjligheter till avtal med annan försäkringsgivare, mer information om detta kommer.

  • Relining: Föreningens stammar kommer att relinas. Projektet kommer troligen starta med ett hus under våren och sedan utvärderas. Mer information kommer. 


Ordning och reda


Sist men inte minst: var rädda om varandra och värna om den fina grannsämja som finns! Vi är en stor förening varför det är ytterst viktigt att vi respekterar varandra. Styrelsen vädjar om er hjälp att sinsemellan lösa eventuella konflikter innan tredje part kallas in.


Önskar er alla en riktigt God Jul!


Vänligen Styrelsen

Om du inte längre vill prenumerera på detta nyhetsbrev, vänligen gå till http://www.brfronneholm.se/ och avbeställ din prenumeration under rubriken Utskick.