!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Brandförebyggande åtgärder

2017-02-14 13:00

I samband med att styrelsen deltagit vid en utbildning i Systematisk Brandsäkerhet vill vi påminna våra medlemmar om bland annat följande:  • Ställ alltid in dina saker inne i lägenheten eller i förrådet, glöm inte att det i varje hus dessutom finns cykelrum att nyttja. Trapphuset ska vara fritt från till exempel barnvagnar, cyklar etc., detta för att ev. räddningstjänst enkelt ska kunna ta sig fram. Obrännbara barnvagnschassier och rullatorer kan få finnas i trapphuset om de inte utgör ett hinder för framkomlighet i gångstråken. Trapphuset är brandförsvarets väg in vid brand och även ambulanspersonal med bår måste kunna komma fram på ett snabbt och smidigt sätt.

  • Dörrmattor, soppåsar, tidningar, kartonger och dylikt material får inte lämnas i trappuppgångar, även detta är en del av det brandförebyggande arbetet. Startar en brand så sprider den sig snabbt och bildar giftig rök. Vi har uppmärksammat att en hel del medlemmar har en dörrmatta på utsidan av dörren; detta är alltså inte tillåtet utan dessa får man alltså isf ha inne i sin lägenhet. 

  • Låsta dörrar till källare och vind minskar risken för anlagda bränder, vi hjälps åt att se till så att dörrar hålls ordentligt stängda! Skulle ni uppmärksamma att en dörr till trappuppgång, vind eller källare inte går igen ordentligt är det viktigt att det felanmäls till Bredablick per omgående.

  • Var medlem har ansvaret för att det finns en fungerande brandvarnare i sitt hem. Brandvarnaren ökar chanserna att kunna ta sig ut om det börjar brinna. Eftersom röken stiger upp mot taket är det viktigt att brandvarnaren placeras så högt som möjligt för att den ska larma i ett tidigt skede. Även en handbrandsläckare bör finnas i varje lägenhet.

  • Sist men inte minst vill vi understryka vikten av att inte förvara brandfarliga ämnen i förråden, såsom vätskor och gaser.


Väl mött!
Styrelsen