!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Utrensning tvättkolvar & info städdag vt15.

2014-11-03 16:09

Hej

1. Utrensning av onumrerade tvättkolvar

Vi kommer att under två olika omgångar sortera bort ej numrerade tvättkolvar/eventuella dubbletter från bokningstavlorna. Detta för att minska dubbletter och oanvända kolvar i bokningssystemet.

Första rensningen kommer göras måndagen den 24/11 då kolvar mellan dag 8-23 rensas.

Andra rensningen görs 10/12 då kolvar mellan 24-31,1-9 plockas bort.

2. Vår höststäddag ställdes in i samband med att vi inte fick ny container den dagen. Vi bedömer dock, i och med alla insatser som gjorts i samband med skyfallet, att vi återkommer med ny tid för gemensam städdag först till våren.

Med hopp om en trevlig vecka
Styrelsen