!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Information och beslut, stämma 2015 03 25.

2015-04-13 17:21

Hej.

Nedan följer kort information från årsstämman 2015-03-25. Först vill vi dock informera om att vårstädningen i år kommer gå av stapeln 26/4, kl 10.

Information
Relining
Stämman har tidigare röstat för relining då föreningens fastigheter är i behov av detta inom de närmsta åren. Styrelsen har tagit in offerter och tagit referenser på relining, men informationen vi samlat säger oss att vi behöver finna en bra konsult som kan hjälpa oss att ro hem detta stora projekt på bästa sätt.

Dränering
Efter skyfallet siste augusti har vi ,mha expert, undersökt hur väl vår dränering och våra brunnar fungerar. Vi har på rekommendation beställt installation av bakvattenstop och fler brunnar där det saknas. Installation före halvårsskiftet.

Solceller på taken:
En medlem ska titta på lösningar och kostnadsalternativ för solceller till våra tak. Inget beslut.

Vad beslutades?

Gemensam el:
Stämman beslutade att styrelsen, efter att ha tagit in mer information och offerter, ska gå vidare med ombyggnad till gemensam el.

Ingen medlem kommer efter ombyggnad ha ett eget elavtal. Samtliga medlemmars abonnemangsavtal avslutas centralt. Eventuellt bundna avtal påverkas inte då elbolagen inte kan debitera för en anslutning som inte längre finns.

Föreningen köper in el och fördelar exakt kostnad för varje enskilt hushålls förbrukning till respektive medlem. Då fasta kostnader minskar och föreningen kan förhandla ner priset för samtliga medlemmars el minskar föreningens totala kostnad.

Bastun:
Bastun ska fräschas upp efter översvämning.

Grill:
Styrelsen ska ta in offerter på att mura en stationär grillplats.

Bästa hälsningar
Styrelsen