!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Information om pågående projekt samt kommande extrastämma

2015-10-08 10:08

Förvaltning
Föreningens avtal med Riksbyggen löper ut i december 2015 och styrelsen har under årets gång utvärderat flera olika alternativ till nuvarande förvaltare. Styrelsen kommer att kalla till extrastämma, vi återkommer inom kort med mer information samt datum!


Städdag


Styrelsen kommer inom kort att informera om när höstens städdag äger rum. Container kommer som vanligt att placeras på Edward Lindahlsgatan.


Relining 
Styrelsen hämtade under 2015 års början in offerter/referenser från olika reliningfirmor, detta eftersom föreningens fastigheter inom ett par år är i behov av detta. Vi anlitar konsult som kan hjälpa oss att ro hem detta stora projekt på bästa möjliga sätt.


Dränering
Efter förra årets problem med översvämningar har vi undersökt hur dräneringen i fastigheterna ser ut samt hur våra brunnar fungerar. Vi har på rekommendation bestämt oss för att installera bakvattenstop samt fler brunnar där sådana saknas.


Gemensam el
På årsstämman i mars 2015 beslutades att styrelsen ska gå vidare och titta på alternativ till övergång till gemensam el. Ingen medlem kommer efter övergången ha ett eget elavtal utan samtliga medlemmars abonnemangsavtal avslutas centralt. Eventuellt bundna avtal påverkas inte då elbolagen inte kan debitera för en anslutning som inte längre finns. Föreningen köper in el och fördelar exakt kostnad för varje enskilt hushålls förbrukning till respektive medlem. Då enskilda medlemmar inte längre behöver betala fasta kostnader och föreningen kan förhandla ner priset för samtliga medlemmars el, minskar kostnaden för respektive medlem avsevärt och den initiala kostnaden beräknas föreningen ha räknat hem inom bara några år. Mer info kommer när vi funnit det bästa alternativet att gå vidare med.


Takterrasser
Vi kommer inom de närmsta åren renovera våra takterrasser.


Ekonomisk påverkan
Vad vi i styrelsen vet idag kommer vi, trots ovanstående omfattande projekt, inte behöva höja de avgifter vi har idag. Detta är ett ställningstagande vi löpande utvärderar för att säkerställa att vi har ekonomi även långsiktigt. Om du inte längre vill prenumerera på detta nyhetsbrev, vänligen gå till http://www.http://www.brfronneholm.se/ och avbeställ din prenumeration under rubriken Nyhetsbrev.