!

Fyll i det här fältet.

Hämtar...

MENY

SÖK

Arkiv

Tillbaka

Kallelse till extrastämma, info om städdag samt nya portkoder

2015-10-14 16:41

Medlemmarna i Brf Rönneholm kallas härmed till extra föreningsstämma söndagen den 25 oktober kl. 10:00. Extrastämman kommer att hållas i föreningens styrelserum på Edward Lindahlsgatan 12 F, alternativt i nära anslutning i det fall vi inte får plats i lokalen (uppdaterad platsinformation kommer då att skickas ut innan stämman).


Anledning till extrastämma: 


Föreningens avtal med Riksbyggen löper ut i december 2015 och styrelsen har under året träffat/utvärderat ett antal aktörer inför ev. byte av förvaltare. Bredablick Förvaltning har presenterat ett upplägg som enligt oss visat sig kunna ge föreningen väldigt bra service/underhåll och vi kommer på mötet att berätta mer om dem samt besvara frågor från er medlemmar. Vi kommer sedan att avsluta stämman med en röstning. Om man som medlem själv inte kan närvara vid extrastämman går det bra att lämna sin röst via ombud. På vår hemsida under flik Föreningen och Föreningsstämma finns en länk till exempel på mall att använda sig av vid tecknande av fullmakt (alt. klickar ni här).


Anmälningslista till stämman finns på vår hemsida, klicka HÄR. (Vi kan även ta emot anmälningar via mail men ser gärna att ni anmälningsfunktionen på hemsidan.)


Vi kommer i direkt anslutning till extrastämman kicka igång höstens städdag. Alla är som vanligt välkomna och vi samlas vid containern, ju fler som kan hjälpa till desto snabbare går det! Efter städdagen är det fritt fram att slänga era privata grovsopor i vår gemensamma container som i vanlig ordning kommer att placeras på Edward Lindahlsgatan. (Innan städdagen börjar kommer containern att vara låst.) Hoppas att se så många som möjligt där!


Det är dessutom dags att byta portkoder i föreningen, info kommer att lämnas i varje lägenhets brevinkast inom kommande veckor.


Vänliga hälsningar
Styrelsen